top of page

RADIAČNÍ LÉČBA

ZEVNÍ RADIOTERAPIE

Zevní radioterapie byla dlouhou dobu považována za jedinou kurativní metodu léčby lokalizovaného karcinomu prostaty, později za alternativu radikální prostatektomie. Zevní kurativní radioterapie bývá indikována nejčastěji ve stadiích Tla-T2b N0 M0 u pacientů, kteří z určitých důvodů nemohou nebo nechtějí podstoupit radikální prostatektomii. Ve stádiu T3 N0 M0 je jedním z možných léčebných postupů. V těchto případech bývají ozářeny pánevní lymfatické uzliny spolu s prostatou dávkou 44-46 Gy, dále je pokračováno cíleně na oblast prostaty do ložiskové dávky 66-80 Gy. Třídimenzionální plánování a užití většího počtu tvarovaných polí (konformální radioterapie) snižuje ozařovaný objem zdravých tkání a umožňuje zvýšení dávky na oblast nádoru bez dalších komplikací léčby (průjmy, mikční obtíže, bolesti konečníku, vzácné anorektální píštěle). Další možností jak dosáhnout zvýšení ložiskové dávky je ozáření v hypoxii, které vycházejí z poznatku, že nádorová buňka sama o sobě  je chronicky hypoxická, a tudíž vůči radioterapii rezistentnější než zdravá tkáň. Uměle navozená hypoxie do jisté míry chrání normální buňky před účinky radioaktivního záření.

BRACHYTERAPIE

Intersticiální radioterapie (brachyterapie) je moderní metoda, která spočívá v implantaci radioaktivního zdroje do prostaty perkutánní transperineální cestou při transrektální ultrazvukové kontrole. Radiaoktivní zrna jsou zaváděna do prostaty pod ultrazvukovou kontrolou. Výkon trvá 1-2 hodiny, provádí se v celkové nebo svodné anestezii ambulantní cestou. Dva nejčastěji užívané izotopy jsou palladium (103Pd) a jód (125I). Většina radiace je vyzářena do 3-10 měsíců po výkonu, podle toho, jaký izotop byl použit.

PROTONOVÁ TERAPIE

Podrobné informace na PTC.CZ.

PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE

Paliativní radioterapie bývá indikována u lokálně pokročilého onemocnění s progresí primárního nádoru a u kostních metastáz. Cílem je dosáhnout analgetického efektu, zvýšit prevenci patologické fraktury, event. usnadnit její hojení, zlepšit mobilitu pacienta, a tím zlepšit kvalitu života. Při karcinóze kostní je možné systémově intravenózně podávat kalciový analog 89Sr (metastron). Pozitivní léčebná odpověď, která se projeví snížením kostních bolestí je popisována více než u 70 % pacientů.

ADJUVANTNÍ RADIOTERAPIE

Pooperační (adjuvantní) radioterapie bývá indikována při nádorové pozitivitě resekčních okrajů po radikální prostatektomii.

PROFYLAKTICKÁ RADIOTERAPIE

Profylaktická radioterapie se používá při ozáření prsních žláz. Jedná se o prevenci a léčbu bolestivé gynekomastie, která vzniká jako vedlejší účinek hormonální terapie karcinomu prostaty. 

bottom of page