CHEMOTERAPIE

U karcinomu prostaty je používána u diseminovaného, hormonálně refrakterního onemocnění s časově omezenou odpovědí a spíše jen ve smyslu zlepšení subjektivních obtíží pacienta. Výsledky jsou celkově neuspokojivé, jedná se o paliativní léčbu pokročilého onemocnění prodlužující život nemocného maximálně o několik málo měsíců. Poněkud zvláštní postavení má estramustin, který působí inhibici jaderné syntézy vazbou na mikrotubuly dělícího vřeténka. Poměrně vysoké procento léčebných odpovědí je vykoupeno značnou toxicitou, ať již v monoterapii nebo v kombinaci s jinými cytostatiky.  

ADRESA

Na Valech 4/289

Praha 6   160 00

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek 7:00 - 15:30

Pátek 7:00 - 13:00

Logo_androgeos_linka_bila.png
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Androgeos, spol. s r.o.

Telefon 233 325 636