top of page

CHEMOTERAPIE

U karcinomu prostaty je používána u diseminovaného, hormonálně refrakterního onemocnění s časově omezenou odpovědí a spíše jen ve smyslu zlepšení subjektivních obtíží pacienta. Výsledky jsou celkově neuspokojivé, jedná se o paliativní léčbu pokročilého onemocnění prodlužující život nemocného maximálně o několik málo měsíců. Poněkud zvláštní postavení má estramustin, který působí inhibici jaderné syntézy vazbou na mikrotubuly dělícího vřeténka. Poměrně vysoké procento léčebných odpovědí je vykoupeno značnou toxicitou, ať již v monoterapii nebo v kombinaci s jinými cytostatiky.  

bottom of page