top of page

KARCINOM PROSTATY

EPIDEMIOLOGIE

Karcinom prostaty je v současné době považován za jeden z hlavních medicínských problémů v mužské populaci. Jedenáct procent všech nádorů v mužské populaci tvoří právě karcinom prostaty, který je také zodpovědný za 9 % všech úmrtí na zhoubný nádor v zemích Evropské unie.  

U padesátiletého muže s životním výhledem 25 let je riziko mikroskopického nálezu karcinomu prostaty 30 %, klinicky významného nálezu karcinomu prostaty 10 % a riziko úmrtí na tuto diagnózu 3 %. Nejnovější epidemiologické údaje svědčí o tom, že muž s lokalizovaným a dobře diferencovaným karcinomem prostaty má 9 % riziko úmrtí na tento karcinom do 15 let. Výskyt karcinomu narůstá ve vyšším věku. Více než 75 % nově zjištěných případů této nemoci postihuje muže starší 65 let. Narůstá však i výskyt zhoubného nádoru prostaty ve věkové skupině 50 - 59 let.

Přibližně 50 % pacientů má určenou diagnózu v době lokalizovaného onemocnění, necelých 20 % pak v době generalizace.

PREVENCE

Každý muž po 50. roce věku (nebo po čtyřicítce, pokud se v jeho rodině vyskytla rakovina prostaty před 50. rokem věku) by měl při vyšetření UROLOGEM podstoupit v rámci pravidelné roční prohlídky vyšetření prostaty konečníkem. Měl by při této prohlídce se svým lékařem otevřeně hovořit o jakýchkoli změnách, které při močení pozoruje a o všech nepříjemných příznacích. Doporučuje se také, aby u mužů ve věku 50 let a starších bylo prováděno jednou ročně vyšetření PSA; totéž platí i pro muže po čtyřicítce, kteří mají vysoké riziko onemocnění rakovinou prostaty.

bottom of page