top of page

PŘÍZNAKY

V 80 % vzniká karcinom v periferní zóně prostaty, jen ve 20 % v přechodné zóně. Šíří se zpravidla nejprve do pouzdra, později dochází následkem útlaku močové trubice k příznakům obstrukčním nebo při dráždění spodiny močového měchýře k příznakům iritačním. 20-30 % nemocných přichází k vyšetření pozdě, v době generalizace nádoru. Nádor metastazuje do regionálních uzlin v malé pánvi (především do uzlin v povodí zevní a vnitřní ilické artérie a do uzlin uložených v prohlubni kostí křížové). Cestou krevní vytváří především osteoplastické metastázy v kostech pánve, páteře a hrudního koše. Lokálně může prorůstat do spodiny měchýře a do konečníku.

Karcinom prostaty nemusí vykazovat žádné typické příznaky řadu let. Pokud roste v prostatě, neprojevuje se většinou žádnými obtížemi, při větší velikosti se pak mohou objevit projevy způsobené prorůstáním nádoru do močové trubice (obtížné močení, krvácení do moče), v pokročilém stádiu po vzniku metastáz pak příznaky generalizovaného onemocnění (váhový úbytek, chudokrevnost, bolesti v zádech či kostech, patologické fraktury).

Původ obtíží však může rozlišit pouze urolog.

Pokud se objeví obtíže s močením, pak mohou zahrnovat:

 • časté močení, zvláště v noci;

 • náhlé, nutkavé pocity na močení;

 • zástavu močení;

 • obtížný začátek močení;

 • slabý nebo přerušovaný proud moče;

 • pocit nedokonalého vyprázdnění měchýře po vymočení;

 • bolest nebo pálení při močení.

Toto mohou být příznaky karcinomu prostaty, častěji se však jedná o příznaky nezhoubného zvětšení prostaty. S přibývajícím věkem se prostata zvětšuje, a proto může způsobovat obtíže s močením. Toto onemocnění nazývané benigní hyperplazie prostaty (BHP) není zhoubným nádorem, ale může způsobovat stejné příznaky jako karcinom prostaty. Ačkoli nezhoubné zvětšení prostaty nemusí ohrožovat život pacienta, u mnoha pacientů vyžaduje medikamentózní léčbu nebo operaci.

Příznaky v souvislosti s místním růstem karcinomu:

 • retence (zástava močení);

 • krev v moči nebo v ejakulátu, bolestivý výron semene (prorůstání nádoru do semenných váčků);

 • obtížné vyprazdňování stolice (prorůstání do konečníku);

 • porucha funkce ledvin, městnání moče v horních močových cestách (prorůstání do baze měchýře a močovodů).

Příznaky v souvislosti s metastatickým postižením kostí a mízních uzlin:

 • bolesti v kostech, častá bolest nebo strnulost v dolní části zad, bocích nebo horní části stehen (metastázy);

 • anémie (chudokrevnost, snížený počet červenných krvinek), úbytek na váze;

 • otoky dolních končetin (blokáda odtoku lymfy při postižení hlubokých pánevních uzlin).

Lokalizované onemocnění je ohraničené na žlázu. O lokálně pokročilém karcinomu mluvíme při prorůstání do okolních struktur (např. semenné váčky). Diseminovaný karcinom je představován uzlinovými nebo vzdálenými metastázami, z nichž nejčastější jsou metastázy kostní.

Ve vztahu k prognóze hovoříme o signifikantním karcinomu prostaty (ohrozí život nemocného v důsledku progrese nemoci) a nesignifikantním karcinomu. Ve vztahu k okolnostem při stanovení diagnozy  lze diferencovat karcinom okultní (náhodné zjištění při vyšetřování obtíží souvisejících s jinými orgánovými soustavami, např. bolesti od páteře). Incidentální karcinom je představován nálezem maligních změn v preparátu u pacienta operovaného pro jinou diagnózu, nejčastěji nezhoubné zvětšení prostaty, nebo v pitevním  preparátu.

bottom of page