• Nacházíte se zde:
  • Vyšetření

Vyšetření

Anamnéza

Lékař Vám bude klást otázky týkající se příznaků Vašeho onemocnění i jiných možných zdravotních problémů a onemocnění v rodině, aby mohl zhodnotit Váš celkový zdravotní stav. Dále ho bude zajímat, jaké léky trvale užíváte a jste-li alergický na určité medikamenty. Tyto informace mohou ovlivnit doporučení lékaře ohledně Vaší následné léčby.

Digitální rektální vyšetření

Vyšetření je dostupné každému lékaři a má významnou roli zvláště v preventivním vyšetření karcinomu prostaty u mužů starších 50 let. Vyšetření provádíme nejčastěji v poloze na zádech s pokrčenými koleny zavedením ukazováku s gumovou rukavicí, jejíž povrch je potřen gelem nebo vazelínou, přes anální otvor do konečníku. Šetrně provedené vyšetření je prakticky nebolestivé, velmi krátké a obavy nemusí mít ani pacienti, kteří trpí hemeroidy. Prostata je dobře hmatná přes stěnu konečníku a lékař může posoudit její velikost, tvar i charakter.

Prostata má být zhruba velikosti kaštanu, symetrická se žlábkem uprostřed, hladká, elastická, ohraničená proti okolí a nebolestivá.

Jakákoliv odchylka od elasticity, hladkosti povrchu, ohraničení žlázy či mobility sliznice konečníku ukazuje na možnost karcinomu prostaty. Je však nutné si uvědomit, že palpačně (prstem) lze vyšetřit jen asi 1/3 povrchu žlázy. Vyšetření není dostatečně spolehlivé pro diagnózu karcinomu prostaty a nelze je taktéž považovat za hlavní diagnostickou metodu pro stanovení diagnózy nezhoubného zvětšení prostaty. Slouží však jako užitečná metoda pro přibližné určení velikosti prostaty, která lékaři pomáhá při stanovení nejlepšího léčebného postupu.

Prostatický specifický antigen

Podrobné informace o prostatickém specifickém antigenu (PSA) jsou uvedeny zde.

Sonografie prostaty

Vyšetření provádíme přes břišní stěnu (transabdominální přístup), nebo dohromady s biopsií prostaty po zavedení ultrazvukové sondy do konečníku (transrektální přístup).

Trasrektální sondu zavádíme v lokální anestezii análním otvorem do konečníku, což umožňuje velmi přesné zobrazení prostaty, semenných váčků, baze měchýře a konečníku. Používáme 7,5 MHz sondu, vybavenou bioptickým zavaděčem. Při transrektální ultrasonografii prostaty (TRUS) nemá karcinom typický obraz. TRUS lze využít k výpočtu objemu prostaty, nádorového ložiska (toto se nejčastěji prezentuje jako hypoechogenní léze), s určitými výhradami pak k posouzení prorůstání tumoru do okolních struktur (přes pouzdro do semenných váčků). Jedinečnou roli hraje v cíleném odběru bioptických vzorků.

Ultrazvukové vyšetření umožňuje přesné zjištění velikosti a tvaru prostaty, je užitečné při plánování operace a rozhodování o správném léčení.

Biopsie prostaty

Vyšetření provádíme při podezření na karcinom prostaty - pří nejasném nálezu na prostatě při vyšetření konečníkem nebo vyšších hodnotách PSA. Slouží k definitivnímu stanovení diagnózy.

  • Před zákrokem vyšetří lékař (v závislosti na souběžných nemocech pacienta) hodnoty krevní srážlivosti a moč na bakteriologii. 10 dnů před výkonem musíte přestat užívat léky ovlivňující srážení krve (Anopyrin, Acylpyrin, Brufen, Warfarin, Pelentan...). Vysazení léků event. konzultujte s praktickým lékařem.
  • Před vyšetřením vyprázdněte konečník (pokud trpíte zácpou, použijte glycerinové čípky).
  • Výkon provádíme s naplněným močovým měchýřem. Do konečníku lékař zavede ultrazvukovou sondu potřenou znecitlivujícím gelem. Detailně si prohlídne prostatu v příčném i podélném řezu. Ultrazvuk umožňuje přesné zacílení podezřelého ložiska. Vzorky lékař odebírá tenkou jehlou systematicky, t.j. minimálně 8 vzorků dle určitého anatomicko-topografického plánu nebo cíleně z podezřelého ložiska, podle potřeby též ze semenných váčků.
  • Vyšetření trvá asi 15 minut. Po jeho skončení se vymočíte a následně vypijete alespoň 500 ml tekutin. V čekárně vyčkáte asi 30 min., kdy po opětovném vymočení lékař zhodnotí event. komplikace - krev v moči, krev v konečníku.
  • U naprosté většiny pacientů se po výkonu objeví přechodné krvácení do moče a krvácení z konečníku, méně častá (cca 5 % pacientů) je zástava močení, horečka, třesavka nebo přetrvávající obtížné močení. V případě větších komplikací je nutná krátká hospitalizace.
  • Přibližně za 4 týdny po zákroku je znám výsledek histologického vyšetření odebraných vzorků. Podle jeho výsledku zvolí lékař ve spolupráci s pacientem další léčebný postup.
  • Před vyšetřením budete preventivně užívat chemoterapeutikum Biseptol. Užijete 2x denně 2 tbl (vždy ráno a večer) den před vyšetřením, v den vyšetření a den po vyšetření, tedy celkem 3 dny. Případnou alergii na tento lék oznamte lékaři.
  • Alternativa: k tomuto výkonu není alternativní postup.
  • Upozornění: zatímco nález nádorových buněk v odebraných vzorcích jednoznačně potvrzuje diagnózu zhoubného nádoru prostaty, jejich nepřítomnost tuto diagnózu nevylučuje (malé ložisko nádoru nemusí být jehlou zastiženo). V tomto případě je někdy nutné výkon s určitým časovým odstupem opakovat.

Staging

Stagingová vyšetření pomáhají určit stádium (rozsah) onemocnění. U některých pacientů CT malé pánve umožňuje zhodnotit stav mízních uzlin a event. prorůstání nádoru do okolních struktur. Je však zatíženo vysokým počtem falešně negativních výsledků (min. 20 %) a malou senzitivitou. CT malé pánve provádíme před plánováním radiační léčby.Scintigrafie skeletu je využívána pro zjištění kostních metastáz, které jsou při tomto vyšetření rozpoznány až o 6 měsíců dříve, než při klasickém rentgenovém vyšetření. Kromě kostí může karcinom prostaty metastázovat do jakéhokoli orgánu, nejčastěji postihuje vzdálené mízní uzliny, plíce, játra, mozek a kůži.Pánevní lymfadenektomie má u karcinomu prostaty význam nejen léčebný, ale také diagnostický. Ověřujeme takto stav regionálních mízních uzlin, provádíme ji v případě lokalizovaného nebo lokálně pokročilého onemocnění, a to jako součást radikální prostatektomie nebo samostatně (nejčastěji laparoskopicky).