4
1
2
4
3

Rizikové faktory

Rizikové vlivy pro vznik nádoru zahrnují především věk, dále pak dědičnost, rasu, stravu a životní styl.

Příznaky

Především v časném stádiu nemoci nemá nádor typické příznaky. Původ event. urologických obtíží může určit pouze urolog.

Vyšetření

Základní preventivní vyšetření zahrnuje anamnézu, tělesné vyšetření, sonografii a odběr krve na stanovení hodnoty PSA.

PSA

Prostatický specifický antigen (PSA) je nejlepší onkologický marker v současné medicíně, jeho hodnotu stanovíme z odběru krve.

Léčba

Podmínkou pro zahájení léčby je histologický výsledek z biopsie prostaty a stanovení klinického stádia nemoci.

Hrozí mi karcinom prostaty?

S rostoucím věkem roste u mužů riziko vzniku karcinomu prostaty. Asi u jednoho ze šesti mužů se v průběhu jejich života vyvine karcinom prostaty. I když se karcinom prostaty může vyvinout v kterémkoli věku, nejčastěji k tomu dochází po padesátce. S rostoucím věkem pak riziko vzniku karcinomu prostaty exponenciálně vzrůstá. Ačkoli je toto nádorové onemocnění diagnostikováno pouze v 1 případu na 10 000 u mužů mladších 40 let, jeho výskyt ve věku 40-59 vzrůstá na 1 případ ze 39 a ve věku 60-69 let dokonce na 1 případ ze 14 mužů. Více než 65 % nádorových onemocnění prostaty připadá na muže starší 65 let.

Některé studie ukazují vyšší výskyt tohoto onemocnění u mužů s rodinnou anamnézou karcinomu prostaty; není však jasné, zda je to způsobeno genetickými faktory, stravou či faktory prostředí. U mužů s jedním příbuzným prvního stupně – otcem, bratrem či synem, u nichž se karcinom prostaty vyskytl, je pravděpodobnost diagnózy tohoto onemocnění dvojnásobná a u těch, kteří mají dva či více postižených příbuzných, je tato pravděpodobnost čtyřnásobná. Nejvyšší riziko je u mužů, u jejichž členů rodiny bylo onemocnění diagnostikováno před 50. rokem věku.

Jaké jsou příčiny karcinomu prostaty?

Přesné příčiny vzniku karcinomu prostaty nejsou známy. U mužů, jejichž příbuzní touto chorobou onemocněli, je výskyt pravděpodobnější, což naznačuje roli genetických faktorů. Provádějí se studie zkoumající, zda vliv vystavení určitým chemickým látkám, např. těžkému kovu kadmium, zvyšuje riziko výskytu karcinomu prostaty. Je také sledován vliv stravy s vysokým podílem tuků na výskyt tohoto onemocnění.

Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?

Časný karcinom prostaty obvykle probíhá bezpříznakově. Často nádor zjišťujeme při rutinním vyšetření díky zvýšené hladina PSA. Někdy však karcinom prostaty vyvolává příznaky, které se podobají jiným urologickým potížím. Tyto příznaky mohou zahrnovat:

 • časté močení,
 • častější močení v noci,
 • obtížný začátek močení a udržení proudu moči,
 • krev v moči,
 • bolestivé močení a
 • problémy se sexuální funkcí.

Pokud dojde k těmto příznakům, je třeba vyhledat lékaře, aby určil, zda jsou způsobeny karcinomem prostaty či jiným onemocněním.

Jaké testy využíváme v diagnostice karcinomu prostaty?

K určení diagnózy karcinomu prostaty lze použít řadu různých testů:

 • digitální rektální vyšetření (vyšetření konečníkem) – zavedením prstu v rukavici do konečníku může Váš lékař nahmatat žlázu prostaty, aby zjistil, zda v ní nejsou hrbolky, nebo zda není příliš zvětšená. I pokud je však větší, než normálně, neznamená to, že je v ní zhoubný nádor.
 • test PSA – pokud je Vaše hladina prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi příliš vysoká, máte vyšší riziko výskytu karcinomu prostaty, ale existuje řada dalších onemocnění, které mohou hladiny PSA v krvi zvyšovat také.
 • sonografické vyšetření – do konečníku se zavede malá sonda, kterou lékař pomocí sonografického obrazu vyšetří přesnou velikost prostaty a strukturu tkáně.

Definitivním testem je však provedení biopsie prostaty. Při tomto ambulantním zákroku lékař odebírá malé vzorky tkáně z prostaty. Do konečníku zavede speciální sonografickou sondu, přes kterou jehlou odebere vzorky z prostaty. Vyšetření vzorku odebraného jehlou může určit, zda je v prostatě nádor a jak je agresivní.

Při stanovení rozsahu nádoru v těle využíváme radiodiagnostická vyšetření (scintigrafie kostí, počítačová tomografie pánve), která posoudí, zda se nádorové onemocnění rozšířilo do kostí nebo do okolí prostaty.

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu prostaty?

Karcinom prostaty je možno léčit operací, ozařováním, hormonální léčbou, případně i chemoterapií, nebo kombinací těchto postupů. Typ léčby závisí na řadě faktorů, jako např. na věku pacienta, rozsahu onemocnění, agresivitě nádoru (Gleasonovu skóre), celkovém zdravotním stavu pacienta, a dále na všech okolnostech, které by pro Vás mohly být důležité v souvislosti s postupem léčby a potenciálními vedlejšími účinky. Je tedy třeba, abyste se svým lékařem pečlivě probrali všechny možnosti a vybrali strategii, která by pro Vás osobně byla nejvhodnější. Lékař také může s pacientem prodiskutovat možnost účasti v klinickém hodnocení, t.j. zkoušení nových léků v léčbě karcinomu prostaty.

Co je test PSA, jaké hladiny PSA se považují za normální a u koho je třeba test PSA provádět?

Podrobné informace o prostatickém specifickém antigenu (PSA) jsou uvedeny zde.

Provádí se plošné populační testování karcinomu prostaty?

V současnosti se rutinní plošné testování karcinomu prostaty v žádné zemi neprovádí, protože neexistuje žádný pádný důkaz, že by se tak daly zachránit lidské životy.  Probíhají však velké výzkumné studie ke zjištění, zda rutinní testování mužů po 50. roce věku vede ke snížení úmrtnosti na toto nádorové onemocnění.

Jaká je prevence karcinomu prostaty?

Dobrým začátkem je omezit tuky v potravě. Doporučuje se jídelníček obsahující ovoce, zeleninu, chléb a cereální produkty. Některé studie prokazují, že riziko výskytu karcinomu prostaty mohou snižovat některé mikronutrienty. Mezi ně patří např. lykopen, selen, vitamin D a fytoestrogeny.

Na co by se měl pacient s karcinomem prostaty zeptat svého lékaře?

 • Jakou mám hladinu PSA?
 • Existují nějaké další testy, které by zpřesnily rozsah nemoci v mém těle?
 • Jaké mám Gleasonovo skóre/stádium nemoci a jak je můj nádor agresivní?
 • Jaká je pravděpodobnost vyléčení mého nádoru a jakou mám šanci na přežití?
 • Jak vysoké je riziko, že nádor postihnul okolí prostaty nebo jiné orgány?
 • Jaké jsou vedlejší účinky léčby?
 • Co mohu udělat pro to, aby má léčba byla úspěšná?
 • Jak bude vypadat mé další sledování po léčbě?

Je karcinom prostaty dědičný?

Pokud Váš přímý příbuzný – otec, bratr, nebo dokonce oba – onemocněl karcinomem prostaty před 50. rokem věku, je riziko, že jím onemocníte i Vy, několikanásobné oproti běžné populaci. V tom případě je preventivní prohlídka vhodná v dřívějším věku než u ostatních mužů, tedy již ve 40 letech.