• Nacházíte se zde:
  • PSA

PSA

Co je PSA?

PSA znamená „prostatický specifický antigen“. Testem PSA se měří hladina PSA v krvi.  PSA je produkován tkání prostaty, ať už normální či nádorovou. Hladina PSA v krvi může být zvýšená u mužů s karcinomem prostaty, nezhoubným zvětšením prostaty), nebo s infekcí prostaty. Funkce PSA ještě nebyla zcela objasněna, ale zdá se, že PSA v těle nijak neškodí, i když jsou jeho hladiny v krvi velmi vysoké. PSA nezpůsobuje nádorový růst ani jeho šíření. Lékař nemůže diagnostikovat karcinom prostaty na základě samotného testu PSA, protože zvýšená hladina PSA může ukazovat i na jiná, nenádorová onemocnění. Bude však posuzovat výsledky testu PSA v úvahu při rozhodování, zda je třeba provést další vyšetření na jiné příznaky nádorového onemocnění.

Jaké formy PSA známe?

PSA je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho naprostá většina je obsažena v semenné tekutině, kde přispívá ke zkapalnění ejakulátu. V séru je přítomen ve formě volné (freePSA) nebo vázané. Součet volného a vázaného PSA se nazývá celkové PSA (totalPSA).

Index % freePSA (poměr freePSA/total PSA) umožňuje lépe u hodnot PSA v rozmezí 4-10 ng/ml odlišit nezhoubné a zhoubné onemocnění prostaty:

  • index freePSA nad 25 % svědčí s vysokou pravděpodobností pro nezhoubné zvětšení prostaty,
  • index freePSA pod 10 % svědčí s vysokou pravděpodobností pro karcinom prostaty a
  • v zoně indexu freePSA 10-25 % se klinické nálezy překrývají.

Jaké hladiny PSA se považují za normální?

Za normálních okolností je hladina PSA v séru pod 4 ng/ml a během 24 hodin je stálá. Výsledky testu mezi 4 a 10 ng/ml jsou znepokojivé a může být třeba provést další testy, např. biopsii prostaty. Jelikož je PSA pouze orientačním testem, nemůže rozlišit rozdíl mezi nádorovým či jiným onemocněním prostaty. Tento rozdíl mezi nádorovým onemocněním a jinou poruchou prostaty však může pomoci odhalit biopsie prostaty.

Hodnota PSA koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty. Zvýšení PSA v séru mohou vyvolat všechna tři nejčastější onemocnění prostaty - karcinom, nezhoubné zvětšení a zánět, dále pak operační výkony na prostatě, akutní zástava močení, masáž nebo biopsie prostaty, méně častěji i ejakulace. Avšak běžné vyšetření prostaty konečníkem, nekomplikovaná cystoskopie, zavedení cévky do močového měchýře či transrektální sonografie hladinu PSA v naprosté většině případů nezvyšují. Finasterid, inhibitor 5-alfa reduktázy, používaný v léčbě nezhoubného zvětšení prostaty, snižuje koncentraci PSA o 50 % v prvních 6 měsících léčby. Naproti tomu alfa-lytika hladinu PSA neovlivňují.

Největší význam PSA spočívá v časné detekci karcinomu prostaty. 20 % mužů s diagnostikovaným karcinomem prostaty má hodnotu celkového PSA v séru nižší než 4 ng/ml, v rozmezí od 4 do 10 ng/ml je pravděpodobnost výskytu karcinomu prostaty 25 % a pokud PSA přesahuje 10 ng/ml stoupá nad 50 %. Senzitivitu i specificitu PSA pro karcinom prostaty zvyšuje současná kombinace vyšetření konečníkem, standardizace k věku, stanovení PSA velocity (rychlost přírůstku PSA v časovém limitu), PSA denzity (PSA/objem prostaty) či výše zmíněné vyšetření podílu volného PSA (freePSA/totalPSA).

PSA představuje nejlepší marker v současné onkologii. Zavedení rutinního měření PSA do klinické praxe na konci osmdesátých let znamenalo revoluci v diagnostice i v léčbě karcinomu prostaty.

Vyšetření PSA předpovídá pravděpodobnost s jakou je karcinom ohraničen na žlázu a má mimořádný význam při dlouhodobém sledování nemocných s karcinomem  prostaty.

U koho je třeba provádět test PSA?

U mužů starších 50 let doporučujeme provádět test PSA každý rok, spolu s podáním informace o výsledku a jeho eventuálních dopadech. Je třeba si uvědomit, že zvýšená hladina PSA není specifická pro výskyt karcinomu prostaty, protože existuje řada dalších obvyklejších poruch, při kterých ke zvýšení hladiny PSA dochází.  Celkově lze říci, že u dvou ze tří mužů, u nichž byla pozorována zvýšená hladina PSA, nebude zjištěn karcinom prostaty. Také u třetiny mužů s karcinomem prostaty nebudou hladiny PSA zvýšeny. Pravidelné testování PSA však poskytne dobré vodítko, zda je třeba provést další testy.